Steel-Rebar

-1 مقدمه:

میلگرد یکی از پر مصرف ترین مصالح در ساختمان سازي، پل سازی و دیگر ساخت ها می باشد. به دلیل اینکاربرد گسترده، استفاده از روشی بهینه در اتصال میلگردها ضروری می باشد. از این نقطه نظر دو روش کوپلینگ وفورجینگ در کشورهاي توسعه یافته و پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است که این امر در کشور ایران نیاز به توجه بیشتري دارد. اتصال اورلپ با توجه به شکل 1 از کنار هم قراردادن دو آ رماتور به موازات یکدیگر و بستن آنها توسط قطعات سیم ایجاد می شود.

-1-2 اتصال به روش اورلپ:

سالیان سال است که بسیاری از مهندسین ساختمان، معماران و متخصصین متوجه شده اند که روش اتصال اورلپ در قبال داشتن مزایای اندك معایب بسیاری دارد. طبق آیین نامه ACIاتصال اولپ در مقابله با بارهای پریودیک قابل اطمینان نبوده و از محدوده الاستیک خارج خواهند شد [ 2] لذا این سوال پیش می آید که رفتار اتصالات اورلپ برای آرماتورهای با سایز بالا همچون آرماتور 25 چگونه خواهد بود. طی سالیان متمادي و براي اطمینان بیشتر در قابلیت وکارآیی اتصال اورلپ ، طول اتصا ل پوششی مرتبا افزایش یافته است و همچنین استفاده از اورلپ در بعضی نقاط به طور کلی ممنوع می باشد.[ [3][4

-2-2 اتصالات مکانیکی :

اتصالات مکانیکی نوعی از قطعات مکانیکی هستند که بین دو قطعه آرماتور قرار می گیرند و باعث می شوند که آرماتور درمحل اتصال رفتاري شبیه به یک آرماتور یکپارچه داشته باشد . اتصالات مکانیکی آرماتورها را به صورت سر به سر به یکدیگر وصل می کنند. این اتصال بسیاري از مزایای یک آرماتور یکپارچه را تامین می کند . با توجه به شکل 4 اتصالات مکانیکی تراکم آرماتور را کاهش داده و امکان بتن ریزي مطلوب را فراهم می کند . بر اساس آیین نامه بتن ایران یک اتصال مکانیکی بسیار قوي تر و مستحکم تر از اتصال اورلپ می باشد چرا که میزان استحکام مورد نیاز براي یک اتصال مکانیکی حداقل 25 درصد بیشتر از استحکام طراحی براي اتصال اورلپ در نظر گرفته می شود. در حال حاضر انواع اتصالات مکانیکی در شکل ها و ابعاد مختلف و بنا به نیاز مصرف کننده در بازار هاي جهانی و همچنین بازار کشور خودمان قابل دستیابی هستند. متداول ترین اتصالات مکانیکی با بهره گیري از مدلی مشابه پیچ و مهره میلگردها را به یکدیگر متصل نموده و یک آرماتور یکپارچه ایجاد می کند.

 

درج کنیددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *