فورجینگ مآب

شرکت فورجینگ مآب با تکیه بر دانش فنی و نیروی مهندسی بر آن است که با سرعت بخشیدن و کاهش هزینه های ساخت و تولید،نقش موثری در صنعت احداث ساختمان ایجاد نماید.

خدمات این شرکت ارائه مشاوره و اجرای جوش سر به سر میلگرد میباشد که نسبت به روش های مرسوم ( اورلپ) و وصله های مکانیکی میلگرد،امتیازات و برتری اقتصادی و فنی دارد.

48+

پروژه های انجام شده

14+

پروژه های درحال انجام

Building And Civil Construction

خدمات ما

جدیدترین مطالب

آخرین اخبار را در این قسمت مشاهده کنید